Loading...

Справа про ВККС і доступ до публічної інформації: постанова ВП ВС

Справа про ВККС і доступ до публічної інформації: постанова ВП ВС

Законодавство України не визначає для ВККС обов’язку документально фіксувати виставлені її членами бали за окремі складові критерію компетентності кандидатів на посаду судді, а забезпечення доступу до публічної інформації передбачає надання запитуваної інформації, яка відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях. Саме тому Велика Палата Верховного Суду визнала обґрунтованим висновок Верховного Суду у складі колегії суддів КАС про відсутність підстав для задоволення позовних вимог у справі №9901/293/19. Мова йде про визнання протиправною бездіяльності Комісії щодо ненадання доступу до інформації стосовно рівня рейтингової оцінки кандидата на посаду судді окремо за додатковими показниками, критеріями особистої компетентності.

Як зазначила ВП ВС, відповідність судді критерію особистої компетентності визначається за допомогою тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей за такими показниками:

  • когнітивні якості;
  • емотивні якості;
  • мотиваційно-вольові якості.

Відповідність судді оцінюється на підставі висновку про підсумки таких тестувань (у разі їх проведення), за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє, і співбесіди.

При цьому показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються окремо один від одного та в сукупності. Установлення відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється членами Комісії за їх внутрішнім переконанням. Оцінка критеріїв (показників) на етапі дослідження досьє та співбесіди встановлюється шляхом виведення середнього арифметичного на підставі оцінок кожного члена Комісії, який брав участь у співбесіді під час кваліфікаційного оцінювання.

Як установив суд першої інстанції, позивач у справі №9901/293/19 29 квітня 2019 року звернувся із запитом до ВККС про надання інформації щодо:

- рівня рейтингової оцінки кандидата па посаду судді за критерієм особистої компетенції;

- визначених законом підстав ухвалення або мотивів, з яких Комісія дійшла відповідних висновків про рівень рейтингової оцінки кандидата на посаду судді за критерієм особистої компетенції при проведенні кваліфікаційного оцінювання кандидатів.

ВККС листом від 29 травня 2019 року повідомила позивача, що за критеріями компетентності кандидата на посаду судді оцінено в 324 бали та роз’яснено мотиви оцінювання.

КАС ВС визнав протиправною бездіяльність ВККС щодо недотримання встановленого Законом №2939-VI п`ятиденного строку надання інформації на запит від 29 квітня 2019 року.

Так, право особи на доступ до публічної інформації включає в себе не лише право на отримання відповідної інформації, а й право на своєчасність її отримання. Публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб`єктами владних повноважень своїх обов`язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб`єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених законом. Запит на інформацію — це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку про те, що Закон №1402-VIII та Положення передбачають виведення та визначення середнього арифметичного бала за компетентність (професійну, особисту, соціальну) у цілому. При цьому ВККС не має обов`язку документально фіксувати виставлені бали за окремі складові критерію компетентності кандидатів на посаду судді.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Вища рада правосуддя затвердила Методологію оцінювання професійного досвіду кандидатів на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.


Джерело статті: “https://sud.ua/ru/news/publication/159633-sprava-pro-vkks-i-dostup-do-publichnoyi-informatsiyi-postanova-vp-vs-0f8a88”

SOCIAL NETWORK
Иследования
Обзоры
Теги
Поиск
О НАС
  • На нашем сайте вы всегда можете найти ежедневно обновляемые актуальные новости со всех регионов странны, без субъектива и политической ангажированности. Среди основных рубрик нашего сайта, которым мы отдаём предпочтение стоит выделить новости экономики, новости политики, новости строительства и недвижимости, новости туризма и новости здравоохранения.

Бизнес-планы
Go to TOP